Kosmetyki Naturalne :: WITAJ W ŚWIECIE NATURY

Pierwsza strona w Polsce o naturalnych kosmetykach

Ayurveda

Co to jest Ayurveda !

„Ajurweda” (ayurveda) znaczy „wiedza o życiu”, bądź „sztuka życia”. Jest to sanskrycki termin, gdzie „ajus” znaczy życie, a „veda” wiedzą, mądrośą. Jako, że „życie” jest synonimem „zdrowia”, ajurweda jest wiedzą o zdrowiu.

Ajurweda to najstarszy na świecie system medyczny i filozoficzny, wywodzący się ze starożytnych Indii, z przed pięciu tysięcy lat.

Ajurweda to medyczno-metafizyczna życiowa wiedza o uzdrawianiu, matka wszelkiej sztuki leczenia i jednocześnie filozofia sztuki życia, której istotą jest świadome dążenie człowieka do pełnej równowagi na poziomie ciała, ducha
i umysłu. Jest to system filozoficzny zajmujący się naturą, celem i sensem ludzkiego życia. Obejmuje metafizyką i fizyką (obecnie można się odnieść do zasad fizyki kwantowej), zdrowie i choroba, szczęście i smutek. W wedyjskiej wiedzy celem życia jest samopoznanie lub samospełnienie tj. realizacja boskiej świadomości i wyrażanie tej boskości w codziennym życiu.

Ajurweda to system holistycznej medycyny naturalnej. Ajurwedyjska wiedza medyczna ujmuje człowieka holistycznie i dotyczy każdego aspektu ludzkiego życia, koncentrując się na zapobieganiu chorobie, a gdy do niej dojdzie usuwaniu jej źródła, a nie jej objawów. Zgodnie z ajurwedyjską definicją zdrowia, pełne zdrowie nie opiera się jedynie na braku wyraźnych symptomów chorobowych, lecz stanowi stan absolutnie dobrego samopoczucia w całej swojej istocie. Medycyna ajurwedyjska nie zajmuje się pojedynczym organem, lecz traktuje ciało jako całość. Jej istotą jest pełne wyzdrowienie, a nie tymczasowa ulga.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.